BHV & EHBO

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Tijdens de BHV basisopleiding wordt alle kennis op het gebied van het verlenen van Eerste Hulp behandeld. De opleiding duurt 2 dagen en wordt gegeven door gecertificeerde (brandweer)instructeurs. 

Dag 1 staat in het teken van Brand en Ontruiming. In de ochtend geeft de brandweer instructeur de cursisten theorie. Hierin worden de branches waarin de cursisten werkzaam zijn actief betrokken. Met behulp van filmpjes en praktijksituaties wordt de lesstof doorgenomen. Dit maakt het voor een ieder interessant. Na het lunchbuffet gaan de cursisten de blusbaan op. Eerst wordt er geleerd te blussen met verschillende soorten blusmiddelen en blusstoffen. Dit in tegenstelling tot vele andere opleiders, die maar met één blusstof werken. Zo kan bijvoorbeeld een brand worden gesimuleerd in een auto of vuilcontainer. Dit is afhankelijk van de groep cursisten en hun functie. Aan het einde van de dag volgt een theorietoets van het NIBHV.

Dag 2 staat in het teken van Eerste Hulp. Met behulp van het lesboek wordt er actief lesgegeven. Dit betekent dat er praktijksituaties van cursisten worden besproken. Hier springt de instructeur op in door van deze praktijksituaties kleine scenario’s te maken. Reanimatie met behulp van een AED is het hoofdonderwerp en erg belangrijk bij deze lesdag. Met onze reanimatiepoppen en verschillende soorten AED’s leren de cursisten op de juiste manier reanimeren. Onze reanimatiepoppen zijn uitgerust met het mechanisch controle instrument, waardoor de handelingen digitaal geregistreerd worden en direct zichtbaar zijn voor de instructeur en cursist.

De theorie- en praktijktraining verbandleer wordt ook behandeld. Onze EHBO instructeur leert de cursisten wat belangrijk is bij het verbinden van verschillende soorten wonden, breuken en kneuzingen. Aan het einde van de dag volgt er een theorietoets van het NIBHV. 

Wanneer voor beide toetsen een voldoende is behaald, ontvangt de cursist een pas met certificaat van het NIBHV. Meer informatie kunt u ook vinden op www.nibhv.nl.

Herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV herhaling)

Tijdens de BHV herhalingscursus worden alle belangrijke handelingen uit de basisopleiding herhaald. Om de cursus actief en leerzaam te houden voor terugkerende cursisten passen wij ieder jaar het programma aan. De cursusdag ziet er in 2016 als volgt uit:

In de ochtend gaat de cursist vrijwel direct actief aan de slag. Het onderdeel Brand & Ontruiming komt aan de orde. We beginnen met een theoretische uitleg over brand en ontruiming. Aandachtspunt is de taak van u als BHV-er. Ook worden er soorten branden en de werking van verschillende soorten blusstoffen behandeld.

Dan begint het praktijkgedeelte van de cursus. Er worden 3 BHV scenario’s met Brand, ontruiming en/of slachtoffers gedraaid. Deze scenario’s zijn extra realistisch gemaakt door rollenspelen en onze oefenobjecten. Bij het onderdeel brandbestrijding wordt met verschillende blusmiddelen gewerkt.

 

Na het lunchbuffet komt het onderwerp levensreddend handelen aan de orde. Hoofdonderwerp is het reanimeren van een slachtoffer met behulp van een AED. Hiervoor gebruiken wij speciale reanimatiepoppen met meters. Zo kun je zien of onder andere je borstcompressies wel diep genoeg zijn. Uiteraard komen ook de verbandmiddelen aan de orde. De instructeur geeft voorbeelden uit mogelijke praktijksituaties van de cursisten. Omdat er cursisten uit verschillende bedrijven in de klas zitten, maakt dit het voor iedereen interessant. Hebben wij een groep uit één bedrijf, dan kan de gehele cursus op maat worden gedraaid.

Kortom: een druk programma, maar zeer zeker ieder jaar weer anders en leerzaam!

Voor meest actuele informatie en tarieven...

…kunt u contact opnemen met ons kantoor.

0118-466050info@trainingscentrum.eu