BHV & EHBO

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Tijdens de BHV basisopleiding wordt alle kennis op het gebied van het verlenen van Eerste Hulp behandeld. De opleiding duurt 2 dagen en wordt gegeven door gecertificeerde (brandweer)instructeurs. 

Dag 1 staat in het teken van Brand en Ontruiming. In de ochtend geeft de brandweer instructeur de cursisten theorie. Hierin worden de branches waarin de cursisten werkzaam zijn actief betrokken. Met behulp van filmpjes en praktijksituaties wordt de lesstof doorgenomen. Dit maakt het voor een ieder interessant. Na het lunchbuffet gaan de cursisten de blusbaan op. Eerst wordt er geleerd te blussen met verschillende soorten blusmiddelen en blusstoffen. Dit in tegenstelling tot vele andere opleiders, die maar met één blusstof werken. Zo kan bijvoorbeeld een brand worden gesimuleerd in een auto of vuilcontainer. Dit is afhankelijk van de groep cursisten en hun functie. Aan het einde van de dag volgt een theorietoets van het NIBHV.

Dag 2 staat in het teken van Eerste Hulp. Met behulp van het lesboek wordt er actief lesgegeven. Dit betekent dat er praktijksituaties van cursisten worden besproken. Hier springt de instructeur op in door van deze praktijksituaties kleine scenario’s te maken. Reanimatie met behulp van een AED is het hoofdonderwerp en erg belangrijk bij deze lesdag. Met onze reanimatiepoppen en verschillende soorten AED’s leren de cursisten op de juiste manier reanimeren. Onze reanimatiepoppen zijn uitgerust met het mechanisch controle instrument, waardoor de handelingen digitaal geregistreerd worden en direct zichtbaar zijn voor de instructeur en cursist.

De theorie- en praktijktraining verbandleer wordt ook behandeld. Onze EHBO instructeur leert de cursisten wat belangrijk is bij het verbinden van verschillende soorten wonden, breuken en kneuzingen. Aan het einde van de dag volgt er een theorietoets van het NIBHV. 

Wanneer voor beide toetsen een voldoende is behaald, ontvangt de cursist een pas met certificaat van het NIBHV. Meer informatie kunt u ook vinden op www.nibhv.nl.

Herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV herhaling)

De BHV herhalingstrainingen worden gegeven door ervaren brandweer instructeurs
Alle instructeurs hebben vanuit het NIBHV een bijscholing gevolgd.
Tijdens de gehele training is er voor de cursisten de mogelijkheid om vragen te stellen aan de instructeur.
De vragen worden vakkundig beantwoord door de instructeur.

Theorie.

De theorie bestaat uit vragen beantwoorden door gebruik te maken van stemkastjes.
De vragen zijn afkomstig uit oude BHV basis examens.
De cursist heeft 30 sec de tijd om het juiste antwoord in te geven.
Na 30 sec komt het  in beeld  hoeveel % van de cursisten het juiste antwoord hebben ingegeven.

De tweede opdracht is, het in groepjes beantwoorden van een aantal vragen over een casus.
De groepjes presenteren hun uitwerking.
De instructeur heeft hierin een coachende rol.

Praktijk:

Er wordt een ontruimingsoefening gehouden in het Living Quarter.
Na deze ontruimingsoefening volgt er een evaluatie waarbij de instructeur naar de basis elementen kijkt van een ontruiming.
Bij deze evaluatie wordt er rekening gehouden met:
De cursisten werken bij verschillende bedrijven en kennen elkaar niet.
De bedrijven kunnen verschillende ontruimingsprocedures hebben.
De cursisten zijn niet bekend met het gebouw.

Vervolgens worden er op de BHV baan en in de BHV container diverse kleine brandjes geblust met de diverse kleine blusmiddelen.
Zijn er cursisten in de groep waar de bedrijven nog poederblussers hebben wordt er een kleine beginnende brand met poeder geblust.

Na de theorie en praktijk training wordt de BHV herhalingstraining afgesloten met een evaluatie en het invullen van het evaluatie formulier.

Na het lunchbuffet komt het onderwerp levensreddend handelen aan de orde. Hoofdonderwerp is het reanimeren van een slachtoffer met behulp van een AED. Hiervoor gebruiken wij speciale reanimatiepoppen met meters. Zo kun je zien of onder andere je borstcompressies wel diep genoeg zijn. Uiteraard komen ook de verbandmiddelen aan de orde. De instructeur geeft voorbeelden uit mogelijke praktijksituaties van de cursisten. Omdat er cursisten uit verschillende bedrijven in de klas zitten, maakt dit het voor iedereen interessant. Hebben wij een groep uit één bedrijf, dan kan de gehele cursus op maat worden gedraaid.

Kortom: een druk programma, maar zeer zeker ieder jaar weer anders en leerzaam!

Voor meest actuele informatie en tarieven...

…kunt u contact opnemen met ons kantoor.

0118-466050info@veiligheidscentrumzeeland.nl