First Responder

First Responder

Prijs aanvragen

Categorie:

Beschrijving

First Responder

Een aantal bedrijven in de chemische industrie is op grond van de Wet op de Veiligheidsregio verplicht tot het instellen van een bedrijfsbrandweer. Een veel grotere groep heeft die verplichting niet, maar die bedrijven hebben wel een verhoogd risico, bijvoorbeeld vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen. Het vrijwillig in stand houden van een bedrijfsbrandweer is een zwaar en kostbaar middel. Een doorsnee BHVorganisatie voldoet echter niet. Voor deze doelgroep is een nieuw modulair opleidings- en oefensysteem beschikbaar: de First Responder Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno).

Het First Responder systeem is ontwikkeld door het NIBHV in samenwerking met het Instituut voor Fysieke Veiligheid(IFV) , de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (Stichting CABO). Het doel is het op maat opleiden en het op peil houden van de vakbekwaamheid van de First Responders door efficiënt oefenen. Het NIBHV zorgt voor borging van de vakbekwaamheid door registratie van opleidingen en oefeningen en kwaliteitsbewaking bij de opleidingsinstituten.

“Opleiden zonder ballast en voor eigen incidentscenario’s”

Maatwerk.

De modulen bieden de juiste kennis en vaardigheden om op basis van de specifieke risico’s van het bedrijf een incident adequaat te kunnen bestrijden. Bedrijven kiezen de voor hen relevante modulen, zodat hun First Responders zonder ballast worden opgeleid. Na het volgen van een module wordt de vakbekwaamheid geborgd door het onderhouden van de vaardigheden met op maat gesneden oefeningen. Binnen de opleidingsstructuur wordt een aantal thema’s onderscheiden:
Brandbestrijding in een industriële omgeving.
Bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen.
Persoonlijke bescherming en Eerste Hulp.

Borging vakbekwaam blijven.

Na een module gaan First Responders een jaarlijks oefentraject in, zodat zij hun vaardigheden blijven onderhouden en goed inzetbaar zijn. Naast het trainen van de basisvaardigheden, zoals het op- en afhangen van een ademluchttoestel, komt ook het optreden bij incidentscenario’s’ aan bod. Denk bijvoorbeeld aan een verkenning met ademlucht in een procesomgeving. De opleider stelt in overleg met de klant een oefenplan op en zorgt voor registratie van de oefeningen bij het NIBHV. Het oefenplan en de uitvoering daarvan worden beoordeeld tijdens de audits door het NIBHV.

Extra informatie

Aanmelden

Voor verdere informatie en tarieven kunt u contact opnemen met ons kantoor 0118-466050 of per email info@Trainingscentrum.eu