Nautisch

Vaarbewijs 1 & 2

Het Vaarbewijs is verplicht voor motorboten korter dan 15 meter die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water. Hiertoe behoren ook waterscooters en jetski’s. Een rubber bootje met meer dan 5 pk kan al gauw harder dan 20 kilometer per uur. Er wordt overigens niet naar het aantal pk’s gekeken, maar wel of de boot met één persoon vol gas harder kan dan 20 kilometer per uur. Ook al vaart u op het moment van een controle minder dan 20 kilometer per uur krijgt u zonder vaarbewijs een boete van € 550,-. Bij een ongeluk zonder vaarbewijs betaalt de verzekering niet uit. Het Vaarbewijs is ook verplicht voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter.

Ten slotte is het Vaarbewijs verplicht op bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter. Bijvoorbeeld bepaalde rondvaartboten op aangewezen wateren, niet vrij varende veerponten, sleepboten of duwboten korter dan 20 meter, die een schip korter dan 20 meter slepen of duwen.

Ook al valt uw schip niet onder de vaarbewijsplicht is het aan te raden om het vaarbewijs te behalen. Het is belangrijk om op het water over voldoende basiskennis van vaarregels en veiligheidsmaatregelen te beschikken.

Klein Vaarbewijs 1 (Stuurbrevet Beperkt) is voldoende voor het varen op het klein binnenwater (rivieren, kanalen, meren).

 Met het Klein Vaarbewijs 2 (Algemeen Stuurbrevet) mag je overal varen, dus ook op de Wadden, IJsselmeer, Markermeer, Ooster- en Westerschelde en de Beneden Schelde

 

 

Examen

Het examen Klein Vaarbewijs 1 omvat de volgende onderdelen:

  • De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op die wateren.
  • De behandeling van de voortstuwingswerktuigen; de veiligheidsmaatregelen.
  • De waterwegen, de omstandigheden van het vaarwater, elementaire meteorologie.
  • Het varen en manoeuvreren, de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregelen.

Het examen Klein vaarbewijs 2 omvat de zelfde onderdelen als Klein Vaarbewijs 1 inclusief volgende onderdelen:

  • De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op ruime vaarwateren waarop Klein Vaarbewijs II wordt vereist.
  • Navigatie

Basiscertificaat Marifoon

Ooit wel eens over nagedacht waar het woord marifoon vandaan komt? ’t Is eigenlijk heel simpel, een samentrekking van de woorden maritieme telefoon.

De marifoon is een belangrijk veiligheidsmiddel aan boord. Vooral op de doorgaande vaarwegen, waar beroeps- en pleziervaart elkaar kruisen, is de marifoon het communicatiemiddel bij uitstek. Ook in het overleg met de sluismeester, de brugwachter en de havenmeester is de marifoon een handig middel. Niet alleen met het personeel heb je verbinding, ook andere schepen breng je op de hoogte van je voorgenomen manoeuvres. Je kunt een marifoon zowel op zee als op de binnenwateren gebruiken. Als pleziervaarder ben je trouwens niet verplicht een marifoon aan boord te hebben. Mocht je geen marifoon aan boord hebben, dan kun je, in geval van nood, je mobiele telefoon gebruiken. Niet overal op het water heb je echter bereik. En dan nog: de hulptroepen zijn gealarmeerd, maar schippers bij je in de buurt hebben geen flauw benul van de noodtoestand bij jou aan boord. De kans op snelle en effectieve hulp is dus altijd groter wanneer je de noodoproep via de marifoon uitzendt.

Ten minste één persoon aan boord moet beschikken over het basiscertificaat marifonie als je een marifoon aan boord wilt hebben. Je moet eerst het bedieningscertificaat marifonie behalen en daarna kun je de registratie aanvragen. Bij de registratie worden je gegevens opgenomen in het frequentiegebruikersregister en ontvang je een registratiebewijs. Het is verplicht om dit bewijs aan boord te hebben. Informatie over de registratie vind je op de website van het Agentschap Telecom. Je mag de marifoon pas op je schip installeren als je het certificaat en het registratiebewijs in je bezit hebt.

 


Marifoon examen

Duur in minuten:
60
Aantal vragen:
30
Maximum score in punten:
50
Minimum slagings score in punten:
35
Vraagvorm:
Meerkeuze

Bij het examen basiscertificaat marifonie wordt met name getoetst op:

  • uw vaardigheid in de bediening van maritieme radiozendapparaten;
  • uw kennis van de bij wet gestelde regels en van de vergunningsvoorschriften;
  • uw kennis met betrekking tot de afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, het openbaar verkeer, het onderling verkeer en het nautisch verkeer.

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de cursus vaarbewijs 1 of 2 en/of het behalen van het basiscertificaat marifoon.

Neemt u dan contact op met het Trainingscentrum

0118-466050info@Trainingscentrum.eu